За наградата „Анастас Карастоянов 2021”

Предистория

Пионери

От своя ден първи фотографията е мерило за напредъка и степента на индустриализация на едно общество. Нейното появяване в град Самоков още в началото на 60-те години на XIX век говори, че самоковци са били пионери едни от първите на всички придобивки на индустриалната революция в Европа. Според данни, съхранявани в Историческия музей в Самоков, първият „фотографически апарат” донесъл от Виена около 1860 година самоковецът д-р Антон Унтерберг за Иван Доспевски. Иван Доспевски несъмнено е първият фотограф в Самоков със собствен фирмен знак в четири варианта, отпечатани във Виена. През 60-те години на XIX век той гласи: „Йованчо Димитри Доспевски фотограф”.

За основоположник на българската фотография се счита АНАСТАС НИКОЛОВ КАРАСТОЯНОВ /1822-1880/. Роден в Самоков. Изработва матрици за илюстрации на книгите, отпечатвани в Самоков. Придворен фотограф в Белград /1862-1877/ с ателие и собствен фирмен знак в различни варианти. Направил портрети на Левски и други български революционери. По време на Руско-турската война е военен кореспондент. Анастас Карастоянов е родоначалник на фотографската династия Карастоянови.
Първата фотоизложба в България е направена от Иван Карастоянов, син на Анастас Карастоянов през 1892 г. по време на Пловдивското изложение, а през 1898 г. Иван Карастоянов е заснел 140 участници в Априлското въстание.


Семейството

Семейството на Анастас Карастоянов, 1867 г., Белград
Дъщерите Аника и Мариола, Христаки?, синовете Иван и Димитър, съпругата Виктория Димитрова Смрикарова – Карастоянова.
Фотограф: Анастас Н. Карастоянов, без фирмен знак.

Фирмени знаци

Фирмен знак на Иван Доспевски, 60-те години на XIX век.

Наследници

Синовете на Анастас Карастоянов Иван и Димитър, също фотографи, си идвали в Самоков и фотографирали съгражданите си, така че сега е трудно да установим кои фотографии са правени в Самоков, защото всички носят фирмения знак на придворния фотограф на сръбския княз – Анастас Карастоянов: „А.Н.Стоянович фотограф у Београду”.